02-10-2019 15:17

"600 ეკლესია მაქვს აშენებული, მათ შორის ბაგრატი... ბოკერიას კი ქართული ფასეულობებისადმი ცინიკური დამოკიდებულება აქვს" - მიხეილ სააკაშვილი

"600 ეკლესია მაქვს აშენებული, მათ შორის ბაგრატი... ბოკერიას კი ქართული ფასეულობებისადმი ცინიკური დამოკიდებულება აქვს" - მიხეილ სააკაშვილი

მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ მას­სა და ყო­ფილ თა­ნა­მებ­რძოლ გიგა ბო­კე­რი­ას შო­რის ფუნ­და­მენ­ტუ­რი გან­სხვა­ვე­ბე­ბია. სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფილ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა „მთა­ვა­რი არ­ხის“ ეთერ­ში „ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს“ ერთ-ერთი ლი­დე­რი ტრა­დი­ცი­უ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის­გან დის­ტან­ცი­რე­ბა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა.

"აქ არის მარ­თლაც ფუნ­და­მენ­ტუ­რი გან­სხვა­ვე­ბე­ბი. მა­გა­ლი­თად, მე ჩემი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბით და ჩემი მრწამ­სით ვარ მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ქრის­ტი­ა­ნი. ვინც რა უნდა თქვას, ესეც - ვა­ტა­რებ ჯვარს.

ბო­კე­რი­ამ და ბო­კე­რი­ას­ნა­ირ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­კე­თეს იმი­სათ­ვის, რომ ჩვე­ნი დის­ტან­ცი­რე­ბა მომ­ხდა­რი­ყო ტრა­დი­ცი­უ­ლი, ქარ­თუ­ლი, ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის­გან" - აღ­ნიშ­ნა სა­ა­კაშ­ვილ­მა.

მი­სი­ვე თქმით, გიგა ბო­კე­რია წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­მო­ირ­ჩე­ო­და „გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ცი­ნი­კუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით ქარ­თუ­ლი ტრა­დი­ცი­ე­ბის, ქარ­თუ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის მი­მართ“, რო­მე­ლიც სა­ა­კაშ­ვი­ლის­თვის „უძ­ვირ­ფა­სე­სია“.

ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის შე­ნიშ­ვნა­ზე, რომ იმა­ვე ბრალ­დე­ბას უყე­ნე­ბენ „ევ­რო­პულ სა­ქარ­თვე­ლოს“, „ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­სა“ და პი­რა­დად მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს „ქარ­თუ­ლი მარ­ში“ და სხვა პრო­რუ­სუ­ლი ძა­ლე­ბი, ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი პა­სუ­ხობს:

„ჩემ წი­ნა­აღ­მდეგ ვერ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბენ მა­გას, იმი­ტომ რომ 600 ეკ­ლე­სია მაქვს აშე­ნე­ბუ­ლი ჩემი ინი­ცი­ა­ტი­ვით, მათ შო­რის ბაგ­რა­ტი... ეკ­ლე­სი­ა­ში არ არის მარ­ტო საქ­მე, ეკ­ლე­სია ერთ-ერთი ელე­მენ­ტია. ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის წესი, ჩვე­ნი ტრა­დი­ცი­ე­ბი, ის რაც არის ყვე­ლა­ფე­რი ქარ­თუ­ლი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, არა­ფე­რი ან­ტი­და­სავ­ლუ­რი ამა­ში არ არის".

ამას­თან, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი გიგა ბო­კე­რი­ას­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნოდ არ გა­მო­რი­ცხავს და ამ­ბობს, რომ მის პარ­ტი­ა­ში ბევ­რი ღირ­სე­უ­ლი პი­როვ­ნე­ბაა.

რო­გორც სა­ა­კაშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, უახ­ლო­ეს თვე­ებ­ში აპი­რებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­ვი­დეს, ჩა­მოს­ვლის შემ­თხვე­ვა­ში მას და­ა­პა­ტიმ­რე­ბენ თუ არა, ეს ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის გა­და­სა­წყვე­ტია.

„უახ­ლო­ეს თვე­ებ­ში მე ვა­პი­რებ ჩა­მო­ვი­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში. არა­ფე­რი სა­ი­დუმ­ლო არ არის. მარ­თა­ლია, უკ­რა­ი­ნა­ში კარ­გად ვგრძნობ თავს, მაგ­რამ როცა სამ­შობ­ლოს კარ­გავ... ახლა ოდე­სა­ში ვიმ­ყო­ფე­ბი და ყო­ველ მე­ო­რე ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც ქუ­ჩა­ში ვხვდე­ბი მეხ­ვე­წე­ბი­ან მე­რო­ბა­ზე. მე აქ გა­მო­კი­თხვებ­ში ვლი­დე­რობ, ხალ­ხი მეხ­ვე­წე­ბა, მთა­ვა­ზობს, მაგ­რამ ეს არის ერთი თემა. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვიდ­რე არ აღ­ვად­გენთ ქარ­თულ სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ო­ბას, სა­ნამ არ გა­ვა­ჩე­რებთ სა­ქარ­თვე­ლოს დან­გრე­ვის და გა­ნად­გუ­რე­ბის პრო­ცესს, რა თქმა უნდა, ამა­ში მე ვი­ღებ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას, უახ­ლო­ეს თვე­ებ­ში ვა­პი­რებ ჩა­მოს­ვლას სა­ქარ­თვე­ლო­ში“, - გა­ნა­ცხა­და სა­ა­კაშ­ვილ­მა.

კი­თხვა­ზე, ცი­ხე­ში აპი­რებთ წას­ვლას, სა­ა­კაშ­ვილ­მა ასე უპა­სუ­ხა: „ეს ხალ­ხის გა­და­სა­წყვე­ტია. ივა­ნიშ­ვილს მის­ცემს თუ არა ამის სა­შუ­ა­ლე­ბას. მე ქარ­თველ ხალ­ხთან ერ­თად და­ვას­რუ­ლებ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ივა­ნიშ­ვი­ლის მმარ­თვე­ლო­ბას. გავ­წი­ოთ გვერ­დზე პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი. მე პო­ლი­ტი­კო­სი არ ვარ, მე ვარ ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ო­ბის შემ­ქმნე­ლი. მე ვარ პატ­რი­ო­ტი.

არ შემ­ში­ნე­ბია უკ­რა­ი­ნა­ში ჩა­მოს­ვლის და არ შე­მე­შინ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩემს ხალ­ხთან ჩა­მოს­ვლის. ახლა ისი­ნი დგა­ნან ჩვენს ში­შებ­ზე და სა­ერ­თოდ ვერ გა­უ­წე­ვენ წი­ნა­აღდმე­გო­ბას ქარ­თველ ხალ­ხს“, - გა­ნა­ცხა­და სა­ა­კაშ­ვილ­მა და დას­ძი­ნა, რომ ის პი­რო­ბას ყო­ველ­თვის ას­რუ­ლებს.
წყარო -> https://www.ambebi.ge

კომენტარები
მსგავსი სიახლეები
დღის ბოლო სიახლეები
დაემატა: გუშინ, 21:51
„პაატა იმნაძის ქვეყნიდან გაძევების მიზანი იყო, ლუგარის ლაბორატორიის მშენებლობის შეჩერება“
დაემატა: გუშინ, 21:50
სხალთის მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი - წირვის ჩატარება საკურთხეველში და მრევლში დისტანციის დაცვა არის ის, რასაც ექიმები ითხოვენ და შევასრულებთ, დანარჩენი მიგვაჩნია ეკლესიის დევნად
დაემატა: გუშინ, 21:48
ალექსანდრე მოწერელია - დღეს რაც აგრარულ ბაზრებში ხდება, სრული უპასუხისმგებლობაა, თუ ისინი რეკომენდაციებს არ შეასრულებენ, დახურვა მოგვიწევს
დაემატა: გუშინ, 21:47
თამარ გაბუნიას განცხადებით, ქართული მხარე მობილური ტელეფონებისთვის იმ აპლიკაციის დანერგვაზე მუშაობს, რომელიც მოქალაქეებს ინფიცირებულთან სიახლოვეზე გააფრთხილებს
დაემატა: გუშინ, 21:44
ისრაელში უცხოეთიდან ჩასულებს წმინდა ცეცხლს თვითმფრინავის ბორტზე მიაწვდიან, ტაძარში კი მხოლოდ 15-მდე სასულიერო პირი იქნება
ყველა სიახლე
ინტერვიუ
ირაკლი გოგავა: ინდუსტრიის გარეშე არ არსებობს არც ერთი განვითარებული სახელმწიფო. სხვაგვარად სიღარიბისთვის ვართ განწირულნი
13-02-2020 15:26
ირაკლი გოგავა: ინდუსტრიის გარეშე არ არსებობს არც ერთი განვითარებული სახელმწიფო. სხვაგვარად სიღარიბისთვის ვართ განწირულნი
ვაჟა ბერიძე - თუ ივანიშვილმა ვერ მოძებნა საზოგადოებასთან მისვლის გზა, არ გაარკვია მის რომელ ნაწილს წარმოადგენს, სავარაუდოდ, ოპოზიციის სცენარი განხორციელდება
11-02-2020 19:55
ვაჟა ბერიძე - თუ ივანიშვილმა ვერ მოძებნა საზოგადოებასთან მისვლის გზა, არ გაარკვია მის რომელ ნაწილს წარმოადგენს, სავარაუდოდ, ოპოზიციის სცენარი განხორციელდება
გია ჟორჟოლიანი - „ქართული ოცნების“ უპირობო მმართველობა უნდა დასრულდეს, ამისათვის საჭიროა საღი აზრის დაბრუნება პოლიტიკაში
11-02-2020 19:54
გია ჟორჟოლიანი - „ქართული ოცნების“ უპირობო მმართველობა უნდა დასრულდეს, ამისათვის საჭიროა საღი აზრის დაბრუნება პოლიტიკაში
ზაალ ანჯაფარიძე - ხელისუფლების შესანარჩუნებლად „ქართულ ოცნებას“ ნემსის ყუნწში გაძვრენა მოუწევს
22-01-2020 15:00
ზაალ ანჯაფარიძე - ხელისუფლების შესანარჩუნებლად „ქართულ ოცნებას“ ნემსის ყუნწში გაძვრენა მოუწევს